Black and White: 14 of 15   (Photo by Antonello Mori)

Previous Photo  |  Back to Photo Index  |  Next Photo

 

Copyright Otá Records 2007